Zveřejnění vyúčtování prostředků odvedených na veřejně prospěšné účely za rok 2008

13.08.2009 10:53

Zdroj: MF ČR

článek: 

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_49340.html 

Statistika odvodu prostředků na VPÚ:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_49338.html