STOP novým VLT

08.06.2009 15:47

Rozhodnutí Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí čj.: 34/44009/2009 ze dne 15. května 2009:

S účinností od 1. června 2009 bude Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí požadovat, aby žádosti o vydání povolení k provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 loterního zákona do míst, na něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci provozu výherních hracích přístrojů vydaná podle ustanovení § 50 odst. 4, popřípadě ustanovení § 17 odst. 11 zákona, obsahovaly prohlášení žadatele o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování technického zařízení v takto „dotčeném“ místě.

V případě, že žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí povolení nevydá.