Přehled map hracích zařízení v ČR

02.07.2009 09:03

MF ČR vydalo přehledy map hracích zařízení v České republice. Dostupné jsou na adrese:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rr_mapy_hracich_zarizeni_48594.html

ve formátu .PDF (cca. 18 - 19 MB).