Nové podmínky pro povolování videoloterijních terminálů MF ČR

24.06.2009 10:33

Ředitelka odboru 34 - státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi MF ČR v pořadu ČT1: Máte slovo dne 16.6.2009 sdělila, že MF ČR na základě § 50 odstavec 3) Loterijního zákona povolují interaktivní videoloterijní terminály (CLS) do veřejných míst jen po předložení kolaudačního rozhodnutí pro účely herny. Rovněž na svých webových stránkách MF ČR uveřejnilo opatření, kterým nebude povolovat CLS na místa, na kterých platí regulační obecně závazná vyhláška. Jedná se údajně o přechodná opatření před přijetím novely herního zákona na konci tohoto roku.