Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k ust. § 17 odstavec 11 Loterijního zákona

16.02.2010 14:02

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 9Afs 79/2008-101 ze dne 23.4.2009 poskytuje výklad ustanovení § 17 odstavec 11) Loterijního zákona:

"Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou."

a to v obou vět tohoto ustanovení. Odstraňuje tak různorodost právních názorů jak provozovatelů výherních hracích přístrojů, tak i správních orgánů obce v přenesené působnosti podle Loterijního zákona.
[úplné znění judikátu]