MF DNES: Město podalo trestní oznámení na šéfa Sazky. Hušák prý vyhrožoval starostovi

01.06.2010 08:16

Komentář C.A.D.:

Provozování a povolovací praxe sázkových her a loterií v České republice podle současně platné legislativy porušují ústavní práva na územní samosprávu a také základní práva a svobody občanů České republiky zaručené Listinou základních práv a svobod. Vzhledem k faktu, že povolení k provozování her jsou nároková, nelze jakkoliv řídit související dopady a rizika.

Přístroje a technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou některé sázkové hry provozovány, v příčinné souvislosti způsobují trvalé poškození zdraví a podstatné zhoršení kvality života, nemluvě o fatálních dopadech na blízké a další osoby v životním prostředí postižených.

Nepochopitelně také tečou miliardy korun z bank a kreditních společností prostřednictvím těchto sázkových přístrojů a zařízení a patologických hráčů do kapes provozovatelů těchto her, což se projevuje v makroekonomických ukazatelích.

Obrat specifických sázkových her provozovaných prostřednictvím přístrojů a zařízení tvoří drtivou většinu ekonomických výsledků tohoto odvětví. V přepočtu na roční průměrnou mzdu v České republice by tento obrat znamenal, že všechny své vydělané peníze prohrálo přes 360.000 občanů ČR.

Vzhledem k faktu, že vícehodinové opakované hráčské epizody vyvolají v drtivé většině případů vznik psychiatrické poruchy dg. F63.0 Patologické hráčství (MKN - 10), je možné se domnívat, že problém s nadměrnou neregulovatelnou a nekontrolovatelnou nabídkou těchto specifických druhů sázkových her se dotýká extrémního počtu občanů České republiky s fatálními dopady na jejich život a život jejich blízkých.

Legislativní moc dovolila neřízené, nerovné a pro stát a jeho občany zcela nevýhodné podmínky tohoto podnikatelského oboru s daňovými výjimkami, jejichž přínos pro společnost byl navíc mnoho let obcházen. Výsledkem je pro stát těžko prosaditelné právo, interpretace a aplikace zákonů v soukromém, ne veřejném zájmu, porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Důkazem tohoto současného stavu je i článek MF Dnes:

Článek MF Dnes