MF ČR: Stanovisko k povolovacímu procesu sázkových her povolovaných MF ČR podle § 50 odst. 3 Loterijního zákona

14.04.2010 13:52

Naše organizace dnes obdržela na naši žádost ze dne 12.3.2010 od MF ČR Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Stanovisko k sázkovým zařízením povolovaným do provozu podle ustanovení § 50 odstavec 3 Loterijního zákona.

Stanovisko je podkladem pro podnět veřejnému ochránci práv k intervenci, jelikož se územní samosprávy a další instituce domnívají, že videoloterijní terminály, elektromechanické rulety, vícemístné herní zařízení jsou pouze variantami výherních hracích přístrojů, a tedy že spadají do výhradní gesce obcí podle Části druhé Loterijního zákona.

Jedná se o spor, zda je Loterijní zákon správně interpretován jelikož výše vyjmenované sázkové hry jsou podle stále hlasitějšího právního názoru specifikovány v § 2 odstavec 1 písmeno e) a jsou tedy "výherními hracími přístroji".

Výše jmenované sázkové hry mají jinak nastaveny nejvyšší sázku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry a také distribuci dat výherního podílu. Na zvýšení těchto nastavení má však Ministerstvo financí právní nástroj v ustanovení § 50 odstavec 1 a 2 Loterijního zákona. Nemuselo tedy přistoupit k praxi, že tyto sázkové hry jsou jinými hrami nespecifikovanými v části první až čtvrté Loterijního zákona a že je tedy bude povolovat podle § 50 odstavec 3 Loterijního zákona právě Ministerstvo financí.

Dle názoru mnoha odborníků tak dochází již řadu let k protiprávní interpretaci a aplikaci Loterijního zákona, které způsobují řadu problémů obcím a krajům, občanské společnosti, samotnému Ministerstvu financí. Tato právní kolize vyvolala i řadu návrhů změny Loterijního zákona. Jedna strana sporu však tvrdí, že samotný zákon umožňuje povolovat terminály, rulety a vícemístné herní zařízení v režimu výherních hracích přístrojů a gesci obcí a krajů, a že ministerstvo financí by jen vydalo zákonný předpis ve své kompetenci, ve kterém by jen upravilo zvýšení nejvyšší sázky na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry a upravilo přenos dat výherního podílu.

Tato velmi zajímavá kauza bude mít zcela jistě další vývoj, vzhledem k nemožnosti prozatím prosadit nový Loterijní zákon. O novinkách ás budeme informovat.