MF ČR: Stanovisko k aplikaci ustanovení § 17 odst. 11 loterijního zákona

09.03.2010 09:03

MF ČR, odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi nám na naši písemnou žádost zaslal Stanovisko k aplikaci ustanovení § 17 odst. 11 loterijního zákona.

Společně s judikátem Nejvyššího správního soudu č.j. 9Afs 79/2008-101 ze dne 23.4.2009 se jedná o další krok k lepšímu porozumění Loterijního zákona při povolovacím procesu sázkových her a loterií, zejména pro územní samosprávy.

Velmi oceňujeme spolupráci s MF ČR a odborem Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, kteří po celou dobu existenci naší nestátní neziskové organizace nám poskytují plný informační servis k našim otázkám, týkajícím se loterijního zákona a sázkových her a loterií na vnitřním trhu ČR.

Jedná se o velmi dobrý příklad spolupráce státních orgánů, občanské veřejnosti a neziskového sektoru. Všechny dokumenty jsou plně k dispozici zejména pro správní orgány územních samospráv v přenesené působnosti podle loterijního zákona.

Zásadní pro způsob vykonávání povolovacího procesu VHP je také výklad pojmu "územní samospráva" a "veřejný zájem":
cituji, "Územní samospráva má vykonávat svou činnost ve veřejném zájmu, který je obecně prospěšný, který je opakem čistě soukromého zájmu. Soukromým zájmem je mj. výkon práv svobodného podnikání. Veřejný zájem, který je obecně prospěšný se uplatňuje v tvorbě, interpretaci a v aplikaci práva, zvláště jako jeden z důvodů zákonné limitace základních práv a svobod (Listina základních práv a svobod).", konec citátu z knihy Právnický slovník, 2. rozšířené vydání od autorů prof. JUDr. Dušan Hendrych. CSc.a kolektiv.

Odborníci, politici i státní orgány se však shodují na jednom faktu, že sázkové hry a loterie na v vnitřním trhu ČR zejména potřebuji legislativní inovaci.