Judikát Nejvyššího správního soudu, mj. k dopadům a rizikům sázkových her na občanskou společnost a jednotlivce

23.04.2010 10:27

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 7 As 32/2006 - 56 ze dne 28.6.2007

Výtah:

cituji: "Provozování hazardních her je druhem zábavních činností, přičemž VHP patří k nejrozšířenějším druhům. S provozováním zejména VHP, stejně jako různých elektromagnetických rulet, kostek a terminálů je spojen jeden zásadní celospolečenský negativní jev, jímž je herní závislost neboli gamblerství, který má ve svém rozvinutém stádiu značný vliv na sociální sféru života lidí. Gamblerství patří mezi zásadní negativní fenomény provozování hazardních her s nimiž jsou mimo jiné spojeny problémy v oblasti rušení nočního klidu, nárůst kriminality a potřeba zvýšeného dozoru policejních složek v okolí heren. Právě z výše uvedených důvodů byla zákonem o loteriích zakotvena pravidla provozování a regulace loterií a jiných podobných her na území České republiky.", konec citátu.