iHned.cz: Poker jako sport končí, má z něj být hazard

15.04.2010 08:24

Celý článek: https://hn.ihned.cz/c1-42514650-poker-jako-sport-konci-ma-z-nej-byt-hazard