Co je craving?

V 10. revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí (1992) se o cravingu hovoří jako o “silné touze nebo pocitu puzení užívat látku nebo látky” a craving je tam uveden jako jeden ze šesti znaků závislosti. Již v 50. letech minulého století se objevilo doporučení odlišovat tělesné a psychické bažení. Bažení je společným rysem různých forem návykového chování, např. závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách, workoholismu, či chorobného nakupování. Bažení, nebo fenomén mu blízký, je také součástí definice patologického hráčství a lze se s ním setkat i při léčbě jiných návykových poruch.

Objektivní příznaky:

  • Nálezy, týkající se aktivace určitých částí mozku (dorsolaterálního prefrontální kortex, limbický systém, amygdala, mozeček).
  • Oslabení paměti.
  • Prodlužuje se reakční čas - tedy se zhoršuje postřeh (vyšší riziko úrazu, proto neradi slyšíme, když některý klient hrdě referuje o tom, že bažení zahání jízdou v autě).
  • Abnormálním nález na elektroretinogramu (záznam elektrické aktivity sítnice.
  • Zvýšení tepové frekvence systolického krevního.
  • Snížení kožního galvanického odporu.
  • Vyšší salivace (slinění) u závislých na alkoholu.

Subjektivní příznaky:

  • Vzpomínky na pocity pod vlivem návykové látky nebo fantazie na toto téma často nutkavého charakteru.
  • Svírání na hrudi, bušení srdce, svírání žaludku, sucho v ústech, třesy, bolesti hlavy a v různých částech těla, pocení.
  • Silná touha po návykové látce, úzkost, stísněnost, únava, slabost, zhoršené vnímání okolí, neklid, vzrušení, podrážděnost.

 

Závislí často popisují craving jako nepříjemnou zkušenost a silný craving nezřídka předchází relapsu či recidivě.